ABDA. Németűl Brikkel.

Teljes szövegű keresés

ABDA. Németűl Brikkel. Magyar helység Győr Vármegyéb. földes Ura a’ Győri Káptalanbéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Rába vízén lévő hidnál, hova a’ vízentúl lévő sántzoknak örízetére Győr Városábol küldettek hajdan őrző katonák. Híresíti MAKSZIMILIÁN Császárnak e’ helynél tett táborozása 1616. esztendőben, midőn SZOLIMAN Sziget Várát ostromlotta; és az a’ temetési pompa, mellyet tettek, az ide ajándékba küldettetett, és Szigetnél elesett vitéz ZRÍNYI fejének; melly annakutánna Abdárol, Csáktornyára küldettetett. E’ helyet Rákotzy 1707. esztendőben, az ott lévő őrízetnek egészen lett, megölettetésével vette vala meg. Az Abdai híd ellen az előtt panaszolkodtak a’ lakosok. Azért is 1659. az Országnak Rendgyei közönséges megegyezésböl, elrontatták. Már ma e’ helyen tsak kis adót fizetnek a’ Győri Káptalannak. Azt beszéllik e’ helyről, hogy midőn 1702. esztendőben Úr napja előtt Rákotzit több fogoly társaival erre vitték által, egy köz katona itt halászván, valamelly nagy hartsát fogott, és Rákotzi jövetelét hallván, azt azonnal neki vitte ajándékba; elfogadá Rákotzi az ajándékot, ’s mást adott helyette a’ katonának, mellyet annakutánna a’ hídrol illy kívánsággal vettetett Rabtza vízébe: „Bár tsak a’ most raboskodó Rákotzy, ki tégedet halat szahadnak tészen, hamar a’ te követőd lehetvén, megszabadúlhatna!” Melly tsak ugyan úgy is lett, a’ Magyar Hazának e’, vagy pedig önnön magának nagyobb kárával. Termésbéli tulajdonságai, e’ helységnek meglehetősek, de mivel Rabtza, és Duna víze öbleikböl kidagadván, mind vetéseikben, mind kivált kaszálójokban tetemes károkat okoznak, a’ 7második Osztályba tétettetett.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT