Bagotta

Teljes szövegű keresés

Bagotta, magyar és tót falu, Komárom vgyében, fekszik a Zsitva mellett, a Komáromtól Érsekujvárra menő országutban, mind a két várostól 2 mfdnyire. Ut. posta Perbete. Határa, mellynek nagyobb része dombos, kisebb része róna, kiterjed 4229 holdra, mellyből 23 2/8 rész jobbágytelek után van 1094 h. urbéri föld; földesuri használat alatt 1207 hold. Az egész határ homokos, leginkább megtermi a rozsot; a mezei gazdaság, a földesuri tagositott birtokokat értve, virágzó állapotban van. Határát a Zsitva vize folyja keresztül; népessége 1300 lélek, mellyből 750 r. kath., 130 református, 150 zsidó. Mind a r. kath., mind a ref. az ógyallai egyházhoz kapcsoltattak, azonban a katholikusoknak, valamint a zsidóknak is helyben van imaházuk. A lakosok nyelvre nézve többnyire magyarok és tótok, van köztük 45 kőmives, 1 csizmadia, 3 szabó, 2 ács. Mindezek 3-man kivül nem czéhbéliek, hanem csak kontár kézmivesek s mesterségeikkel csak télen foglalkoznak. F. u. az Ordódy család férfiága.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT