Bagamér

Teljes szövegű keresés

Bagamér, magyar falu, Bihar vgyében, Debreczenhez 3 mfd.; részint rónaságon, részint homokdombon. Ut. postája Ér-Semjén. Lakja 1974, u. m. 1830 ref., 122 görög kath., 10 r. kath., 12 zsidó. Van a reformatusoknak egy dombon messze kilátszó anyatemplomuk, s környéke mintegy 3 hold térségben élőfákkal beültetve, melly példa után a lakosok a helységben és szőlőben is kezdik a fatenyésztést gyarapitani. A görög egyesültek is birnak egy elavult anyatemplomot fatoronynyal. Határa 13,000 hold, s ebből szántóföld 4100 hold, kaszálló 1500 h., szőlőkert 200 hold, erdő 6500 h., legelő 750 hold, belső telkek 400 h. Urbériség fekete földön 1000 h., kaszálló homokon 800 h.; majorsági szántóföld fekete földön 1900, homokon 1200; kaszálló homokon 250 h., az erdő, melly nagy részben igen gyönyörü cser-, tölgy-, nyír stb. fákból áll, 6500 hold. Általjában az egész határnak 3/5 homokos, dombos, 2/5 gazdag fekete föld, melly mindent megterem, különösen szép rozst, tengerit, igen jó burgonyát, dinnyét, tiszta buzát, zabot. Bora is, bár csak homokdombokon terem, elég jó. Birja a váradi deák káptalan.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT