Bábony

Teljes szövegű keresés

Bábony, magyar falu, Borsod vgyében, Miskolcztól északra 1, Szentpétertől délre 1/2, az országút vonaltól negyedórányira, egy bájló kies völgyben, mellyet észak és délfelől szőlőhegyek, nyugotról a regényes Bikk bérczei koszorúznak, keletre pedig a szőke Sajó kígyódzása ékesit. A helység 9 határral szomszédos: u. helység 9 határral szomszédos: u. m. Miskolcz, Szirma-Besenyő, Sajó-Keresztúr, S. Ecseg, S. Szentpéter, Kápolna, Lászlófalva, Radistyán és Diósgyőri határokkal. Kiterjedése 3074 1/2 holdat foglal, – ebből 639 1/2 szántóföld, 278 h. rét, 246 1/2 h. legelő, 371 1/2 szőlő, 1408 h. erdő, s a belsőtelkek és haszonvehetetlen földek pedig 131 holdat tesznek. Urbéri belsőtelek 31 1/4, szántóföld 489, rét 198, szőlő 367 hold; majorsági szántóföld 150, rét 80, szőlő 4 1/2 hold. A szántóföldek, mellyek nagyobb részint, sovány partokon vannak, silány terméssel fizetnek ugyan, mindazáltal az egész határban kétszeres búza termesztetik, – az állattenyésztés sem a legjobb karban áll, e végett nagy része a lakosoknak N.-Várad tájékára jár le marhát vásárolni, mellyel a közel eső vásárokon nem kis kereskedést űz. A helység számlál 560 református, 156 katholikus, 8 izraelita, összesen 724 lakost; nyelv kizárólag a magyar; a népviselet városias. A reformátusoknak helyben van anyaegyházuk, a r. kath. leányegyház Sz. Péterhez tartozik. A helység a ref. templomon s r. kath. kápolnán kivül széles egyenes utczáin két sorban lévő csinos kőházakat mutathat, de a falu felett csak egy évtizeddel ezelőtt ékeskedő csinos borházak eltüntek. Van itt egy jó karban lévő kőbánya; a falut a Bábony pataka futja végig. Emlitést érdemel még a kedves vizű Királykút. Földesura a kamara.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT