Bába

Teljes szövegű keresés

Bába, magyar falu, Borsod vármegyében, Miskolcztól 1 10/16 állomásra, rónaságon; felső része felső Bábának, alsó része alsó Bábának hivatik. Határán a mocsáros Helyő folyam egy ága kigyódzik keresztűl, folyása rendes, alig észrevehető, fenekes, sáros, nádat, csátét, sást terem. Határának kiterjedése mérnöki felmérés után összesen 4337 holdat teszen 1200 négyszögöllel, határa mostan összesitetik s szabályoztatik. Belső telek 128 hold, ebből urasági 81, urbéri 47 h.; szántófölde urasági 1615, urbéri 560; kaszálló 1241 hold, mellyből urasági 1052, urbéri 189 hold. Az erdő a földesurak közt felosztva, fiatal tölgy, éger, fűzfákat nevel, minden évben szakaszonként vágatik, összesen 242 hold, s általában úribirtok. Nádas, sásos tavak és utak tesznek 175 holdat, a 376 holdnyi legelő közös. A szántóföld róna, fekete homok termékeny, több részeiben szíkes, a javitást s jó munkát megkivánja, tiszta buzát, rozsot, árpát, zabot, kukoriczát, burgonyát, főzeléket szorgalommal bőven terem. Az uraság, a legelő szűke miatt kevés, fajra nézve azonban jobb selyem-birkákat tenyésztet, de a jobbágyok, zsellérek csak igavonó marhát, fejősteheneket és sertéseket tartanak. Lakosok száma 856, kik között nemesek a férfi nemből 53, nőnemből 65-en vannak; nem nemesek, férfi 352, nő 386. Református férfi 223, nő 242, összesen 465; katholikus férfi 161, nő 180, összesen 340, evangelikus nő 1; óhitű férfi 9, nő 20; izraelita férfi 12, nő 8. Van a helvét vallásúaknak anyaegyházuk s elegendő nagyságú templomjok kőből épülve, pap és oskolalakjuk; a katholikusoknak van kápolnájok s leányegyházuk a S. Szögedi szomszéd anyaegyházhoz tartozik. Közbirtokosok: Bük, Gombos, Orczy, Bay, Lónyay, b. Szekkendorf, Okolicsányi, Szerdahelyi, Orosz és Lőcsei családok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT