Szolnok-Abony

Teljes szövegű keresés

Szolnok-Abony, vagy Nagy-Abony, magyar mezőváros, Pest vgyében, Szolnokhoz 2., Pesthez 10 mértföldnyire a vaspálya mellett. Lakja 6352 r. kath., 1580 reform., 28 ágostai, 916 zsidó. Mind a három számosabb hitfelekezetnek helyben van temploma és papja. Első osztályu tagositott földjei rónaságon helyezvék, s a határnak csekély részét tevő szíkest kivéve, felette termékenyek. Kiterjedése 30,540 hold, mellyből a lakosság kezein van 288 egész urb. telek után, szántó, kaszálló és legelőben 13.410 hold, szőlőskertben 300 hold, erdőben 29 hold. A többi majorság, u. m. szántó, kaszálló és legelő 15,877 h., erdő 560 h., szőlőskert 364 hold. Van itt postahivatal, vendégfogadó, kisdedóvoda, gyógyszertár, takarékmagtár, és sok privát lakház. Abony városában bir 30 közbirtokos, u. m. Ürményi Ferencz, gr. Szapáry Ferencznő, Vigyázó Antal, Beöthy Sándor, Szily Istvánnő, báró Pongrácz Johanna, Andrásy István, Balogh Antal, gr. Wratislav Lajos, Rutkay József, Sivó János, Neppel Antal, Csernus örökösök, Szily Jánosnő, t. i. és Csernus Mária és Borbála, Andrássy Józsefnő, szül. Szily Mária, Gál Taddé ör., Tallián Istvánnő örököseivel u. m. Károly, Bertalan fiai és Francisca leányával, Baternay Imre, Kostyán János és Imre és Borbála, Jeszenszky János, Dánielis János, Márton Lajos, Sohár Ferencz, Vida János, Paraicz Borbála és Antal, Kostyán Rozália, Tallián Ádám ör., u. m. Hunyady Lajos, Tallián László, Ferencz és Mária.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT