Nyir-Adony

Teljes szövegű keresés

Nyir-Adony, magyar-tót falu, Szabolcs vgyében, Debreczenhez kelet-északra 2 1/4 órányira: 338 r., 1035 g. kath., 12 ref., 16 zsidó lak., r. és g. kath., anyatemplommal. A g. katholikusok oláhok volnának, de elmagyarosodtak. Határa nagy részt homokos, rozsot, dinnyét, tengerit terem; nyir erdeje igen szép; van 18 2/8 harmadik osztálybeli egész telke; az uraság finom nemesitett birkákat tenyészt. F. u. gr. Károlyi.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT