Felső-Ábrány

Teljes szövegű keresés

Felső-Ábrány, oláhul Abrámu de Szusz, magyar-oláh falu, egy térségen, Bihar vgyében, Margitához, melly utolsó postája, 1/2 órára, 283 reform. 180 n. c. óhitű, 20 róm. lak., ref. és óhitű anyatemplommal, 15 2/8 urbéri telekkel. Határa 4000 hold, mellyből a szántóföld 3 fordulóban 1645 h., kaszálló 1500 h., legelő 700 h., majorság erdő 155 h. Szántóföldből majorsági 325, kaszállóból 355 hold. Határa e környéken a legjobbak közé tartozik s jól miveltetvén, terem tiszta búzát, kétszerest, zabot, tengerit; szarvasmarhája is szép. Vize a Berettyó, melly a határon keresztülfoly; ebből a helység keleti részén levő gazdák földjei alatt kiszalad egy ága a vizimalmokon felül, s ez: Holt-Berettyónak neveztetik. A szántóföldek közt pedig van egy Sástó nevű tava. Birtokosai: gr. Zichy Ferencz, a jászói prépostság, Komáromi Györgyné, Fráter Imre, Gedeon, Kecskés Lajos, Radácsy Károly, özv. Bogdán Lukácsné, Belcsy Sándor és Lajos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT