Acsa

Teljes szövegű keresés

Acsa, tótul Jacsa, tót f., Pest vgyében, a Galga völgyében egy dombon, igen regényes vidéken, Váczhoz 1 1/2 órányira, Nográd vármegye szélén. Lakja 123 r. kath. 987 ágostai, 2 ref., 38 zsidó, ágostai anyaegyházzal. Diszesíti e helységet báró Prónay Gábornak igen pompás váralaku régi de jó izlésű kastélya, szép mint egy 12000 kötetnyi könyvtárral, jeles gomba és gyümölcsgyüjteménynyel, részint fábul, részint viaszbul, több régiségekkel, millyen a Báthory István vezéri kardja, Bethlen Gábornak egy nehéz ezüstből vert ostáblája nagy és szép kövekkel, stb. Maga a kastély alkalmasint legrégibb ép lak a megyében. Van itt b. Prónay Ágostonnak is derék emeletes lakháza, és a határban egy régi templomomladék. Határa 6483 hold, mellyből 2113 h. szántó, 589 h. rét, 494 h. legelő, 2297 h. erdő, 211 h. szőlő, 133 h. belsőség, 252 h. vizmosás. Urbéri föld és rét 56 2/4 telek után 1694 hold; 4449 hold pedig majorsági. Földje leginkább terem rozsot, zabot, kendert és burgonyát. Folyója a Galga, mellybe még más két forrásviz szakad. Birják báró Prónay Gábor és Ágoston.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT