Cserkészet

Teljes szövegű keresés

Cserkészet: ang. eredetű, nk., egyenruhás, paramilitáris ifjúsági mozgalom és szervezet. Az 1921-ben alakult Magyar Cserkész Szövetség (McSSz) alapját humanista és valláserkölcsi tételeken nyugvó cserkésztörvények képezték. A Mo-i ~-ben erősebb volt a vallási befolyás, mint a Ny-Eu-i mozgalmakban. Figyelembe vette az életkori sajátosságokat, népszerűsége az ifjúság körében növekedett. Szervezeti kereteit a hds. mintájára cserkészkerületenként alakították ki, tagjait őrsökbe, rajokba és csapatokba szervezték. Létszáma 1930-ig 5000 főre emelkedett. Voltak tiszta, kisebb részt vegyes felekezetű csapatok. A zsidótörvények után a zsidó ~-et korlátozták, majd a zsidó felekezetű csapatokat feloszlatták. A visszacsatolások után a nemzetiségi csapatok szervezése, a hazai ~-be való bekapcsolása eleinte haladt, majd visszaesett. – A ~ örökös vezetőhiánnyal küszködött, a vezetők szétszóródtak vagy behívásra kerültek. Sem a munkás-, sem a parasztifjúságot nem lehetett a ~-nek megnyerni, ez is hozzájárult, hogy a ~ Mo-on nem fejlődött tömegmozgalommá. A ~ az 1930-as évektől befogadta a leventemozgalom irredenta és militarista szellemét, de voltak az eredeti ang-am. szellemiséget megőrző csapatok is. A ~ az önállóságát 1939:II., honvédelmi törvénytől kezdve gyakorlatilag elvesztette, minden fiatalt beléptettek a leventeszervezetekbe. A honvédti-ek növekvő számban kapcsolódtak be a ~-be, a nemzetvédelmi irányvonal a külsőségekben is megmutatkozott (pl. a nk. széleskarimájú búr kalapot a m. Bocskay-sapkával cserélték fel, árvalányhajat tűztek ki stb.). A ~-tel a légoltalom keretében számoltak. – A ~ Magyarország német megszállása és a kiugrási kísérlet kudarca után tovább gyengült. A Szálasi-kormány törekedett a ~ betagolására a nyilas ifjúsági szervezetbe. A ~ nem támogatta a nyilasokat, de vezetése a háborús erőfeszítésekre buzdított. A Cserkésztudósító szolgálat felállítása is megkésett. A harcok miatt a korm. a ~ megszüntetését határozta el, de az magától széthullott. A cserkészek a fronton, a légoltalomban, leventékként, a munkaszolgálatban, hadifogságban, No-i kiképző táborokban, sz. partizániskolákban, KISKA-alakulatokban, bújdosva vagy óvóhelyen várták a békét. A háború után a ~ újjászervezése megkezdődött, ám 1948-ban adminisztratív úton feloszlatták, javait elkobozták. KIG, 161.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT