„Blau” hadművelet

Teljes szövegű keresés

„Blau” hadművelet: az 1942-es háborús év fő n. offenzívája. Fedőnevét jún.30-án „Braunschweig”-re változtatták. A ~-t a n. hadvezetés a K-i hadszíntér D-i részén szakaszosan tervezte. Kezdete a Dél Hadseregcsoport balszárnyán, Oreltől D-re megindított átkaroló tád. volt. A 2. szakaszban a gyorsan mozgó seregtesteknek a Don jobbpartja, ill. Voronyezs elfoglalása után D-i irányba kellett fordulniuk, hogy a sz. csapatokat átkarolva találkozzanak a Harkovtól kiinduló erőkkel. A sz. főerők megsemmisítését a Don és a Donyec között tervezték. A Don mentén D-i irányban előretörő seregtesteknek ezt követően egyesülniük kellett a Taganrog, Artyomovszk térségéből meginduló erőkkel. A végső fázisban a kaukázusi olajmezőket kellett birtokba venniük. A n. hadvezetés 6 saját (1., 4. pc.; 2., 6., 11., 17.) és 4 szöv. (ro. 3. és 4., ill. m. 2. és ol. 8.) hds-t vonultatott fel az offenzívához. – Az 1942. jún.28-án meginduló ~ kezdetben sikeresen alakult, a Tyimi előretörés nyomán a n. és m. csapatok júl.4-től kijutottak a Donhoz. A nagy kiterjedés miatt a Dél Hdscs-t júl.9-én két részre osztották: D-en a List tbgy. pság-a alatti A (n. 1.pc.; 11., 17.hds.), É-on a Bock vtbgy., majd Weichs vezds. vezette B Hdscs-ra (n. 4.pc.; 2., 6.hds., m. 2.hds.). Az utóbbi kötelékébe került júl.29-től a Donhoz felvonult ol. 8.hds., vmint aug. közepétől a feltöltött ro. 3. és 4.hds. A B Hdscs. É-on levő hds-ei (n. 2., m. 2., ol. 8.) biztosították a n. 4.pc. és 6.hds. D-i irányú tád-át. Az A Hdscs. a Hitler által megváltoztatott terv szerint nem a két É-i irányból tád. hds-gel vette fel a kapcsolatot, hanem D-i irányba fordult, s júl.25-re elfoglalta Rosztovot. – A ~ a voronyezsi harcok és katlancsaták (Oszkol-völgy, Kalacs) miatt már kezdetben lelassult. A Don és a Donyec között nem sikerült döntő csapást mérni a sz. erőkre, a kaukázusi olajmezők elfoglalására (a közbeiktatott irreális feladatok: Sztálingrád, ill. Rosztov birtokbavétele miatt) nem maradt idő. A ~ szept. végére végleg elakadt. Aug. elejére elfoglalták ugyan a Kaukázus É-i felét, s szept. 15-től benyomultak Sztálingrádba, de a kialakult hosszú kiugró arcvonal csapdát jelentett. Az 1942.júl.13-tól a Volgán, ill. a Kaukázuson túlra hátravont sz. hds. a visszacsapásra készült. (Még: szovjet hadműveletek) SzP, 93.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT