Szent-Gály Gyula

Teljes szövegű keresés

Szent-Gály Gyula
zeneiskolai igazgató, Sz. István városi rendőrkapitány és Tamaskó Jozefa fia, szül. 1863. jan. 17. Szegeden; középiskoláit Kecskeméten 1881-ben végezte; ezután a pesti egyetemen classica philologiát s egy évig jogot is hallgatott. 1883. a jászói prémontrei rendbe lépett. Zenészetre való hajlama miatt 1885. jan. a papi pályát elhagyta s a Csóka Sándor színtársulatához szerződött és sok nélkülözések között bejárta Eperjest, Ungvárt, Máramaros-Szigetet; majd Kassán telepedett le mint zeneoktató, a hol megírta Deréky Antal «Földhöz ragadt szegények» cz. népszínművének zenéjét, a melyet 1886. Kassán előadtak. Időközben leszolgálván önkéntesi évét, Kecskemétre ment. Id. Ábrányi Kornél vezetése mellett a zeneszerzés tudományát tanulta, s midőn a zeneakadémián megszerezte 1893. diplomáját, az akkor felállított kecskeméti zeneiskola szervezője és igazgatója lett. Ugyanott a zenekedvelők egyesületének művezető igazgatója, a daloskör karnagya, a Katona József-kör választmányi tagja, a polgári leányiskola s a piarista főgymnasium énektanára, az országos magyar dalosegyesület központi választmányának rendes tagja s a zenepaedagogiai társaság igazgató-választmányi tagja.
A zene művelése érdekében több czikket írt a Kecskeméti Lapokba (1895. 34., 36., 1896. 33., 34. sz.), a Kecskemétbe (1898. 17. sz.), a Katona József-kör Évkönyvébe (1900), a Kecskeméti zeneiskola Értesítőjébe (1899., 1900., 1903. 4.), a Zenevilágba (1901.).
Munkái:
1. Állítsunk zeneiskolát. Kecskemét, 1892.
2. A kecskeméti városi zeneiskola keletkezése 1894-ben és eddigi működése. U. ott, 1896.
3. Imádságos és énekeskönyv a kath. tanulóifjúság használatára. Kassa, 1896. (Karsai Ervinnel).
4. Zeneelmélet. Iskolai és magánhasználatra. Kecskemét, 1896. (bőv. és jav. kiadásai: 2. k. 1900. 3. k. U. ott).
5. Egyházi zenénk. U. ott, 1899. (Különny. a kecskeméti zeneiskolai Értesítőből).
6. Módszeres énektan Bpest, 1904., 1905., 1907. Három kötet. (Erődi Ernővel. I. k. 2. kiadás. U. ott, 1904).
Ezeken kívül van körülbelül 30 zeneműve, melyek nagyobb része Klöckner budapesti zeneműkereskedésében jelentek meg.
Hornyik József, Kecskeméti irók. Kecskemét, 1901. 77. l.
M. Könyvészet 1902., 1903. 1905., 1906.
Petrik M. Könyvészet 1886–1900. és Német Károly piarista tanár szíves közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT