Sakrak Ninics Szergiusz

Teljes szövegű keresés

Sakrak Ninics Szergiusz
levéltár- és könyvtár-igazgató, szül. 1860-ban Lőrén (Pestmegye); a gymnasiumot Kun-Szent-Miklóson, Karlóczán és Budapesten végezte, a theologiai tanfolyamot Karlóczán hallgatta és ennek végeztével szerzetes lett Bezdinben. 1888-ban áldozópappá szenteltetett Temesvárott s Aradon mint segédlelkész és hitoktató működött. 1889-ben Brankovics püspök Temesvárra hívta és szentszéki jegyzővé nevezte ki, mely minőségben két évig működött. 1891-ben Brankovics patriarka, mint az újvidéki püspökség adminisztrátora Újvidékre nevezte ki szentszéki jegyzővé. Jelenleg a patriarkális levéltár és könyvtár igazgatója Karlóczán. Tagja a szerb Matica irodalmi osztályának és választmányának.
Irodalmi téren növendék korában kezdett működni, midőn a Neven és Szrpcse ifjúsági lapokba írt czikkeket; írt több évig a Glasz Isztine cz. egyházi folyóiratba; 1888-ban Ruvarac Dömével polemiát kezdett liturgikus kérdésekben, mely majdnem két évig tartott és ezzel alapította meg irodalmi nevét. 1888–90. több ujvidéki szerb lapba (Glasz Isztine, Nase Doba, Branik) történelmi czikkeket írt; több könyvismertetése jelent meg a Letopiszben (1892–93).
Munkái:
1. Polazsenik. Ujvidék, 1886. (Betlehemező. Két társával együtt.)
2. Poucsni razgovori. Ujvidék, 1889. (Bloch Móricznak nemzetgazdaságtana, melyet a szerb Matica adott ki.) 1892-ben átvette a Szrpszki Szion szerb egyházi lap szerkesztését, a melyet Petrovics Szávával együtt szerkeszt.
Érdujhelyi Menyhért szives közlése (önéletrajzi adatok nyomán).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT