Sajóhelyi Béla

Teljes szövegű keresés

Sajóhelyi Béla
fő- és székvárosi ipariskolai igazgató, S. Frigyes csemegekereskedő és Lipták Anna fia, szül. 1855. ápr. 26. Budapesten, a hol gymnasiumi és egyetemi tanulmányait végezte s 1877-ben középiskolai tanári képesítést nyert a természetrajzból és vegytanból; még ugyanazon év szept. az ó-budai polgári fiú-iskolában nyert alkalmazást, majd a II. ker. reáliskolában tanárkodott s 1882-ben véglegesen a főváros tanügyeinek szentelte működését. Jelenleg az I. ker. felsőbb leány-iskola tanára. Néhány év előtt ünnepelték a felsőbb leányiskolában, melynek ekkor helyettes igazgatója volt, 25 éves tanári jubileumát. 1895-ben a kereskedelmi árúisméből, 1896. a földrajzból nyert képesítést. 1902 óta az iparostanoncziskola igazgatója.
Írt a napilapokba: A filloxeráról, Az aquincumi romok, A tanügyi kiállítás, Az ipariskolákról, Néhány lap a vegytan történetéből, Az aranycsinálók és a bölcsek köve, Az égésről sat.
Munkái:
1. Háztartástan. Polgári és felsőbb leányiskolák számára. Bpest, 1883. (2. kiadás. Gazdaságtan és háztartástan cz. Szecskay Istvánnal együtt. Bpest, 1888. 3. kiadás. Gazdaságtan. Háztartástan cz. Kohaut Rezsővel és Tiborcz Idával együtt. Bpest, 1901., 4. kiadás. Bpest. 1905. Polgáriskolai Tankönyvek Tára).
2. Vegytan kapcsolatban az ásványtannal és a földtan rövid vázlatával. Leányiskolák számára. Bpest, 1888. (Szecskay Istvánnal együtt).
3. Vegytan polgári leányiskolák számára. Bpest, 1891.
4. Fotografálás. Pozsony, 1902. (Tudományos Zsebkönyvtár 106. 2. kiadás. Pozsony, 1906.)
5. Természettan polgári és felsőbb leányiskolák számára. Pozsony, 1905. (2. kiadás. Erdődy Imrével együtt).
6. Természettan polgári fiúiskolák számára. Pozsony, 1905. (2. kiadás).
Szerkesztette a Polgári Iskola cz. paedagogiai közlönyt.
Kiszlingstein Könyvészete.
M. Könyvészet 1891., 1900., 1902., 1904. és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT