Sághy (Nep.) János, (sági)

Teljes szövegű keresés

Sághy (Nep.) János, (sági)
győri kanonok, szül. 1774. jan. 23. Répcze-Szemerén (Sopronm.), fölszenteltetett 1797. jan. 29. Előbb (1813) alesperes-plébános volt Császáron (Komáromm.), majd szent Péter és Pál apostolok tatai apátja, a győri székesegyház kanonokja s székes főesperese lett; volt országgyűlési követ és zsinati vizsgáló. Meghalt 1848. decz. 3. Győrött életének 76., papságának 53. évében.
Munkája: Szent István apostoli király dicsérete. Hirdette Bécsben 1813. Komárom, 1813. decz. 3.
Ponori Thewrewk József, Magyarok születésnapjai. Pozsony, 1846. 10. l.
Schematismus dioec. Jaurinensis 1847. 40., 239. l.
Némethy Lajos, Dicsbeszédek. Bpest, 1881. 11. l.
Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT