Sághy Mihály

Teljes szövegű keresés

Sághy Mihály
állami polgáriskolai tanár, S. József és Csikós Erzsébet földmívelők fia, szül. 1870. szept. 18. Csongrádon; a polgári iskola négy oszt. elvégzése után, a kiskúnfélegyházi állami tanítóképzőbe lépett. 16 éves korában, élete koczkáztatásával mentett ki egy 8 éves leányt a tiszai habokból, a miért életmentési díjjal jutalmaztatott. 1891-ben tanítói oklevelet nyert és első állása Halason volt, míg pár hónap mulva szűlővárosa iskolaszéke választotta meg tanyai tanítónak. 1893-ban a kiskúnfélegyházi tanyai iskolához választották meg. Közben katonáskodott Szegeden a 46. gy.-ezredben. Katonáskodása után Csongrádon lett tanító s a Hegyi Antal lapjának, a Csongrádi Közlönynek munkatársa; 1888. a közoktatásügyi miniszter kinevezte a csongrádi állami polgári iskolához segédtanárnak; négy év mulva vizsgáit Budapesten letevén, rendes tanár lett. 1902-ben a csongrádi iparostanoncziskola igazgatójává választották. 1904. és 1905. nyarán elvégezte Kézdivásárhelyt a kézügyességi tanfolyamot; az 1905. és 1906. év szünidejében pedig Szegeden az iparostanoncz-iskolai rajztanítói tanfolyamot. Az iparosifjak önképzőkörének elnöke, jegyzője és könyvtárnoka a polgári körnek sat.
Czikkeket és szépirodalmi dolgozatokat irt a Nemzeti Iskolába (1893. elbeszélés sat.), a Néptanítók Lapja, a Csongrádi Lap, Pestmegyei Hirlap, Szarvas és Vidéke, Czegléd, Budapest, Ország-Világ, Szegedi Lapok, Tiszavidék czímű lapokba; a Peleskei Nótárius humorisztikus lapnak állandó munkatársa volt.
Munkái:
1. Szárnyszegetten. Csongrád, 1896.
2. Két férj, egy feleség. Csongrád., 1898.
3. Csongrádmegye földrajza. A polg. iskolák számára. Csongrád. (Többekkel együtt.)
4. Pünkösd. Csongrád, 1905.
5. Verstan. A hangsúlyos verselés. Magánhasználatra. Csongrád, 1905.
Szerkesztett egy Ifjúsági Könyvtárt (Csongrád, 1899. Blázsits Mihálylyal); kiadott Versek cz. alatt szemelvényeket és megírta a csongrádi polgári kör 32 éves történetét.
A Csongrádi Ujság cz. lapot alapította 1903-ban és azt 3 évig szerkesztette.
A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT