Ság Manó

Teljes szövegű keresés

Ság Manó
ügyvéd és országgyűlési képviselő, szül. 1852. jan. 20. Ivánkán (Nyitram.), hol atyja birtokos volt; középiskoláinak befejezése után a budapesti egyetemen jogot hallgatott. 1874-ben lett ügyvéd és ez idő óta Budapesten folytat ügyvédi gyakorlatot. Szaktanulmányai mellett állandóan foglalkozik közgazdasági tudományokkal. 1884 óta Apponyi Albert gróf híve, vele együtt lépett be 1894-ben a függetlenségi pártba. Több ízben fellépett; így 1896-ban Kis-Becskereken, 1905. Maros-Ludason, de kisebbségben maradt. Az 1809. általános választások alkalmával a zsolnai (Trencsénmegye) kerületben választották meg függetlenségi és 48-as programmal. A közgazdasági bizottság tagja.
Több czikket írt a bankkérdésről a Budapester Tagblattba; a M. Hirlapban Horváth Gyula idejében szintén jelentek meg czikkei; azonfelül sok czikket írt az Ügyvédek Lapjába.
Sturm-féle országgyűlési Almanach 1906–1911. Bpest, 211. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT