Ótócska Károly,

Teljes szövegű keresés

Ótócska Károly,
jogi doktor, ügyvéd, Ó. Antal gazdatiszt és Frank Klára fia, előbbinek unokabátyja, szül. 1840. febr. 9. Nagyszombatban (Pozsonym.), hol a gymnasiumot az érseki papnevelőben, a jogot a bécsi egyetemen végezte; ott vizsgázott és ügyvédi oklevelet a budapesti egyetemen nyert és mint gyakorló ügyvéd Pozsonyban telepedett le, hol az ügyvédi kamara elnöke volt; jelenleg a Szent István-társulat tudományos osztályának tagja.
Czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1875. Az exceptio solutionis kérdéséhez, 1880. A telekkönyvi rendelet 74. §-ának alkalmazásához, 1887. A vadászati jogról szóló 1880. XX. t.-cz. 3. §-ához, 1888. A kezesnek az adóshozi viszonyához); írt a M. Államba is.
Munkái:
1. Die Jesuitenfrage in Pressburg im Jahre 1873. Pressburg. (Névtelenül).
2. Szent Vincze egyletek. Előadás a katholikus egyesületek 1896. (milleniumi) évi országos gyülekezetén Budapesten. Tartotta ... Mint kézirat. U. ott.
Szerkesztette a Rechtet 1875–1880-ig Pozsonyban.
A m. n. múzeumi hirlapkönyvtár példányaiból és önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT