Kassai Lajos,

Teljes szövegű keresés

Kassai Lajos,
az erdélyi püspökmegye lelkésze és főgymnasiumi tanár, szül. 1858. jan. 27. Gyergyó-Szent-Miklóson; a gymnasium hat osztályát Csik-somlyón, a VII. és VIII. és a theologiát a gyulafehérvári papnevelő intézetben végezte. 1883. júl. 16. pappá szenteltetett és a kolozsvári egyetemre küldetett. 1886-ban nyert tanári oklevelet; előbb székelyudvarhelyi, 1892 óta csik-somlyói gymnasiumi tanár, hol a magyar és latin nyelvet tanítja.
Czikke a budapesti Szépirodalmi Kertben (1889. Blachnemaine Prosper. Az apácza és a virág, szabadon ford.); programmértekezése a székelyudvarhelyi róm. kath. főgymnasium Értesítőjében (1889. Báró Orczy Lőrincz emlékezete); a csik-somlyói főgymn. Értesítőjében (1896. A csik-somlyói római kath. főgymnasium önképzőkörének 25 éves működése 1870–1895.)
Rajner Ferencz Névkönyve 42. l.
A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője 1896. 449. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT