Kasics Péter,

Teljes szövegű keresés

Kasics Péter,
nyug. honvédelmi miniszteri tanácsos, fővárosi törvényhatósági bizottsági tag és a budapesti ev. ref. egyház tanácsosa.
Polemikus czikkei és röpiratai által vált ismeretessé az irodalomban; ilyenek jelentek meg a Nemzeti Ujságban (1895. 353., 357–359., 1895. 1–5., 30. sz.) és a Hazánkban(1896. 356. és 1897. 43., 44. sz.)
Munkái:
A véderőről. Bpest, 1881.
Az osztrák-magyar hadsereg katonai nevelő és képző intézetei különös tekintettel a magyar állami alapítványi helyekre. U. ott, 1894.
A báró Fejérváry és Gromon czég. 1896. márcz. 10. U. ott.
Indítvány az általános és titkos választási jog behozatala iránt. Benyújtja Budapest székesfőváros közgyűléséhez többek nevében. 1896. ápr. 3. U. ott. (Különnyomat a Magyarországból.)
A polgári szabadság és a közhivatalnok-polgártársaink alkotmányos joga. Nyilt levél a fővárosi budai I. kerület t. polgáraihoz 1896. okt. 6. U. ott.
Nyilt levél a dunapataji választókerület tisztelt polgáraihoz és honleányaihoz. Bpest, 1896. nov. 7. U. ott.
Emékirat a volt nyugdíjas majd újból honv. miniszteri tanácsos Kasics Péter ellen sulyos törvénysértéssel inscenált közérdekű fegyelmi pör tárgyában. Intézve a nagy m. m. minisztertanács tagjaihoz, ajánlva a magyar országgyűlés két háza, mint törvényhozó testületek elnökeinek, továbbá a m. kir. kuria, mint legfőbb ítélőszék és a közigazgatási biróság elnökeinek. U. ott, 1897.
Küffer Béla, A képviselőház könyvtárának Katalogusa és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.
Budapesti Napló 1897. 245. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT