Karsch Lollion,

Teljes szövegű keresés

Karsch Lollion,
theologiai doktor és plébános, szül. 1845. márcz. 20. Gnézdán (Szepesm.); gymnasiumi tanulmányait Nagyváradon, az egyetemet Pesten végezte; 1869. aug. 28. pappá szentelték föl a nagyváradi egyházmegyében; káplán volt rövid ideig Beélben (Biharm.), 1870. tanulmányi felügyelő Nagyváradon; 1872-től a bibliamagyarázat tanára az ottani lyceumban, 1880. a jog- és államtudományi akadémia hitszónoka, 1883. szentszéki biró, államtudományi vizsgáló bizottság tagja, szegények sz. széki ügyvédje, a szent István-társulat irodalmi osztályának tagja, a Szigligeti-társaság rendes tagja sat. 1892 óta plébános Derecskén (Biharm.).
Czikkeket írt a M. Államba, a Religióba, a borromaeusba, az egri Irodalmi Szemlébe, a Hittudományi Folyóiratba, a Nagyváradba, a Nagyváradba, a Biharmegyei természettudományi Szemlébe és a Reménybe (1886. I. 1686–1886.)
Munkái:
Hit, remény és szeretet. Nagyvárad, 1873, (Nagybőjti beszédkör.)
Materialismus, rationalismus és kereszténység, a m. k. t. egyetem hittudományi kara által jutalommal kitüntetett pályamunka. U. ott, 1875. (2. kiadás, 1883. Két kötet, 3. k. 1886. Három kötet.)
Evangeliumi szakaszok magyarázása U. ott, 1876. (2. kiadás 1883. u. ott. Két kötet.)
Ünnepi és alkalmi szent beszédek. Első gyűjtemény. U. ott, 1881. (2. kiadás 1882. 3. kiadás 1886. U. ott.)
A tízparancsolat és századunk. U. ott, 1882. Két kötet. (a m. kir. t. egyetem hittudományi kara által a Horváth-féle jutalommal kitüntetett munka. Ism. Uj M. Sion 1883. 544. 1. 2. kiadás u. ott, 1885.)
Szent beszéd, melyet Zimmermann Károly ötven éves áldozári működésének ünnepélyes jubileuma alkalmával a várad-olaszii plébániai templomban 1881. jún. 5. tartott. U. ott, 1881.
Fensőbb homiliák az év minden vasárnapjára. U. ott, 1884.
Ünnepi és alkalmi beszédek. Második gyűjtemény. U. ott, 1886.
A szentírástan kézikönyve. Iskolai és magánhasználatra. U. ott, 1891–92. Három kötet. (I. szentírási apologetika, II. Szentírási szövegkritika és régiségtan, III. Kath. szentírási hermeneutika. Ism. M. Sion, 1891–92. Kath. Szemle 1891–1892.)
Ünnepi és alkalmi szentbeszédek. Harmadik gyűjtemény. U. ott, 1897. (Ism. M. Állam 127. sz.)
A tékozló fiú. Nagybőjti beszéd. Eger, 1895.
Schematismus Magno-Varadinensis 1884.
Petrik Könyvészete.
Bozóky Alajos, A nagyváradi kir. akadémia százados multja. Bpest, 1889. 105. l.
Kiszlingstein Könyvészete.
Pallas Nagy Lexikona X. 226. l.
M. Könyvészet 1895.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT