Karsa István,

Teljes szövegű keresés

Karsa István,
jogi és államtudományi doktor és jogakadémiai tanár, szül. 1847. jún. 29. Szentkirály-Szabadján (Veszprémm.); hol közbirtokos nemes szülei laktak; 1858-ban lépett Pápán a II. gymnasialis osztályba, hol a bölcseleti és theologiai tanulmányait is végezte. 1868-ban főiskolai senior lett. A jogot a pápai jogakadémián és a budapesti egyetemen hallgatat 1872-ig. Joggyakornok volt egy évig Balogh Sándor ügyvéd mellett Buda-Pesten. A köz- és váltóügyvédi vizsgát, valamint a jog- és államtudományi doktori szigorlatot is letette. 1873-ban a pápai főiskola előljárósága jogakadémiai tanszékra hívta meg, hol mint rendes jogtanár a római s osztrák jogot adta elő. Jelenleg a debreczeni ev. ref. jogakadémia tanára. Az 1881. debreczeni ref. egyház zsinatára a dunántúli kerület tanári kara által tagnak választatott.
Mint pápai diák a főiskolai pályázatokon a Péczeli első díjat három ízben nyerte el. Programmértekezése a pápai ev. ref. főgymnasium Értesítőjében (1881. A római birtok keletkezése.)
Dömény József, Zsinati Emlékkönyv. Székesfehérvár, 1882. 148. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT