Karsa Ferencz (szentkirály-szabadjai),

Teljes szövegű keresés

Karsa Ferencz (szentkirály-szabadjai),
árvaszéki helyettes elnök, előbbinek testvéröcscse, szül. 1827. decz. 24. Zsujtán (Abaujm.); iskoláit Kassán kezdette, Kézsmárkon folytatta és sáróspatakon végezte (1842–48-ig a gróf Buttler-féle ösztöndíjban részesült.) Az 1848–49 szabdságharczban augusztustól a 20., majd az 52. honvéd-zászlóaljban részt vett a tarczali, bodrogkeresztúri, tornaaljai, kápolnai s eger-farmosi ütköztekben és a 3. hadtesttel jelen volt Komárom felszabadításánál (a nagy-sarlói csatatéren nevezték ki hadnagynak) és Buda bevételénél. A szabadságharcz után nevelő, majd ügyvédsegéd volt és 1860-ig anyja birtokán Magyar-Izsépen gazdálkodott. 1860-ban a Sennyey-hitbizomány pénztárnoka lett. 1873-ban Zemplén vármegye szolgálatába lépett és 1881 óta az árvaszék helyettes elnöke.
Czikkei a kertészgazdában (1866. Gazdasági műszók: oltani-ojtani? Assa foetida, szives kérelem az állatorvos urakhoz és ...a... jegy alatt több gazdasági czikk); a Falusi Gazdában, a Zemplénben (vezérczikkek és tárczák, 1888. 51. sz. 1848–49. emlékeimből); a Zemplénmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület népszerű előadásainak gyűjteményében (1887–89. Mutatványok 1848–49. honvédnaplójából) és a Nyelvőrben (1888.)
Kéziratban: 1848–49. honvédnaplója.
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT