Károlyi Ede (nagy-károlyi gróf),

Teljes szövegű keresés

Károlyi Ede (nagy-károlyi gróf),
volt országgyűlési képviselő, K. István gróf, val. belső titkos tanácsosnak, a sz. István-társulat elnökének és gróf Dillon Georgina fia, szül. 1821. jún. 18. Párisban. 1860-ban országgyűlési képviselővé választatott Abauj-vármegyéből és a határozati párthoz csatlakozott. Több ipari és gazdasági társulat elnökségét viselte, nevezetesen: a Franko-magyar bankét (alakult 1869. febr. 21.), az első magyar szálloda-részvénytársaságét (alakult 1869. máj. 29.), az első magyar Pest-fiumei hajóépítő részvény-társaságét (alakult 1869. jún. 14.) és a felsőmagyarországi vasút- és bányatársaságét. Meghalt 1879. szept. 28. Budapesten. Neje volt: Koirnis Klarissza grófnő (kivel 1851. febr. 21. kelt össze és ki férje halála után gróf Károlyi Sándorhoz ment férjhez); fia K. László gróf. országgyűlési képviselő.
Czikkei a Divatcsarnokban (1860. 4 borítékon: A nemzeti divat érdekében; erre Karcsay G. észrevétele a Delejtű III. 1860. 137. 1.); a Győri Közlönyben (1860. 49., 50. sz. Javaslat a gazdasági egyesületekhez); a M. Sajtóban (1863. 1. sz. Az erdélyi vasút ügyében); a Honban (1865. 217., 218. sz. A bizalom és annak feladata, 231., 232. sz. Az angol parlamentarismus és a franczia felel. miniszterium); a Gazd. Lapokban (1866. 26. sz. Megyei gazd. egyes. alapszabály javaslata); a Haladásban (1872. ápr. A főrendiház reformjáról.)
Munkái:
Emlékirat az ipoly-sajóvölgyi vasút és a felsőmagyarországi bányászat tárgyában. Pest, 1858.
Foederált Hunnia, vagy a nemzetek egyesülése. Kassa, 1860. (2. kiadás. Pest, 1861.)
Gróf Károlyi Ede 1861. máj. 27. tartott beszéde. Pest, 1861. (Tolnay Károly beszédével együtt.)
Haladási programm. U. ott, 1872.
Országgyűlési beszédei a Naplókban (1861. I. Zsitvay József, Vidacs János, Gábriel István és Dobrzánszky Adolf választásáról, A ház áprilisi költségvetése, I., II. Felirati vita, 1865–68.- III. Az 1866. nov. 17. leirat, Ujonczozási javaslat Pest-Miskoczi vasút, Nagyvárad-kolozsvári-brassói vasút, IV. Közösügyi bizottság munkálata, Koronázási ügyek, Koronázási honorárium, Jegyzőkönyv, V. Debreczen-szatmár-szigeti vasút, VI. Államadósság, Nagyvárad-eszéki vasút, VII. Görög keletiek ügye, Alföldi vasút, X. Arad-temesvári vasút, XI. Keresztény vallások viszonossága, 1869–72. XVII. Pesti köruti házak adómentessége.)
Nagy Iván, Magyarország Családai VI. 101., 109. l.
Ország Tükre 1862. 15. sz. köny. arczk.
Budapesti Közlöny 1869. 45., 109., 120. sz.
Vasárnapi Ujság 1879. 40. sz.
Petrik Könyvészete és Bibliogr.
M. Nemzetiségi Zsebkönyv, Bpest, 1888. 137. l. és gyászjelentés.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT