Kakujay Alajos,

Teljes szövegű keresés

Kakujay Alajos,
a pesti első hazai takarékpénztár-egyesület nyug. tisztviselője. K. József merczifalvi jegyző s Jeszenszky Leontina fia, szül. 1843. nov. 23-án Merczifalván (Temesm.); a négy gymnasiumot Aradon végezte; azután Bécsbe ment a Josefinum akadémiába, hol a katonai orvosi pályára készült; azonban megbetegedvén, félév mulva Szarvasra ment és ott a gymnasium V. és VI. osztályát végezte; innét Temesvárott az árvaszékhez lépett be joggyakornoknak, 1867-ben pedig Budára a főszámszékhez. 1870-ben a pesti első hazai takarékpénztár titkára lett. Meghalt 1879. jan. 6. Budapesten 35. évében.
Szinműveket írt, melyeket Budán családi körökben adtak elő s melyek közűl egy nyilvános szinpadra is kerűlt.
Fővárosi Lapok 1879. 5. sz., gyászjelentés és testvérbátyjának Kakujay Károlynak szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT