Kajuch József,

Teljes szövegű keresés

Kajuch József,
ügyvéd és volt országgyűlési képviselő, szül. 1829. jan. 17. Nemes-Ludrován (Liptóm.); jogi tanulmányainak befejeztével ügyvédi diplomát szerzett; majd Liptómegyében szolgált mint főispáni titkár, szolgabiró s főjegyző. Tevékeny részt vett a megyei életben; 1871 óta tagja a megyei bizottságnak. 1872-ben a rózsahegyi kerület képviselője gyanánt jött Pestre, hol ügyvédi irodát nyitott 1896-ig képviselte a kerületet szabadelvű párti programmal; tagja volt az igazságügyi s a VI. biráló bizottságnak.
Fiatalabb éveiben szépirodalommal foglalkozott, többi közt lengyel népdalok fordításait és eredeti költeményeit közölték a Délibáb, Szépirod. Közlöny (1857) és más lapok. Czikke a Jogtudományi Közlönyben (1876. Jogügylet érvényességéhez megkivántató közjegyzői okiratot mennyiben pótolja a kir. járásbiróság által felvett okirat?). Országgyűlési beszédei a Naplóban (1872–75. III. Lószükséglet fedezése a hadseregnél és honvédségnél, IV. Költségvetés 1873-ra, VI. XVI. Bélyeg, illetékek és díjak, VII. Költségvetés 1874-re, IX. Földadó szabályozása, Keleti marhavész elleni intézkedések, XII. Választói jog, XIII. Földbecslési munkálatok, XV. Tanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik ellátása, 1875–78. II. Költségvetés 1876-ra, IV. Közigazgatási bizottság, V. Váltótörvény, X. Gyámsági és gondnoksági ügyek rendezése, XIII. XIV. Büntető-törvénykönyv a büntettekről és vétségekről, XVII. Költségvetés 1878-ra, 1881–84. Reviczky Kálmán és Hermann Ottó igazolása, előadó, XII. Közadók kezelése, 1884–87. IX. Illeték egyenérték kirovása, interp. X. Törvényhatóságok rendezése.)
Sturm Albert, Országgyűlési Almanach 1892. 247. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT