Kacskovics Kálmán,

Teljes szövegű keresés

Kacskovics Kálmán,
jogi doktor, szül. 1852. decz. 24. Tót-Gyugyon (Somogym.); hol atyja K. Ignácz földbirtokos, 1849-ig a megye főjegyzője volt és 1865-ben országgyűlési képviselő. J. a gymnasiumot Pesten a piaristáknál és Szombathelyen a praemontreieknél végezte 1870-ben; egyetemi éveit a jog- és államtudományokat hallgatva, Gráczban, Münchenben és Budapesten töltötte 1875-ig, hol a jog- és államtudományokból nyert doktori oklevelet és 1878-ban tiszteletbeli főszolgabiró lett Somogymegyében. Atyja elhalálozásakor (1879.) lemondván hivataláról, birtokainak vezetését átvette s jelenleg is gazdálkodik; mellékesen a tudományokkal foglalkozik; van 5000 kötetből álló becses könyvtára, mely magyar, latin, görög, német, franczia, olasz és angol művekből áll; különösen gazdag XVI. és XVII. századbeli német-alföldi s nagyszombati nyomtatványokban. 1896-ban a philologiai társaság választmányi tagjának választotta.
Munkája: Plutarchos párhuzamos életrajzai. Görögből fordította és jegyzetekkel ellátta. I., II. kötet. Bpest, 1894–95. (a III. és IV. kötet sajtó alatt. Ism. Budapesti Szemle 1894. Fővárosi Lapok 353. sz., 1896. 25. sz., Somogy 1895. 1. sz., Budapesti Hirlap 1896. 25. sz.)
Önéletrajzi adatok.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT