Kacskovics Bálint,

Teljes szövegű keresés

Kacskovics Bálint,
Jézus-társasági áldozópap; Komáromban végezte a rhetorikát; 1746–47. novicius volt Trencsénben, 1748. gymnasiumi tanár Rozsnyón, 1750. Nagyszombatban physikát hallgatott, 1754. Eperjesen tanár, 1758. negyedik évben volt theologus Kassán. 1759. a harmadik próbaévet töltötte Beszterczebányán, 1760. Gyöngyösön tanított a gymnasium alsóbb osztályaiban, 1761–1762. Kassán, 1763-ban Budán az érseki akadémiában az ethica s a természetjog tanára; 1764–65. Kolozsvárt a metaphysikát, 1765. a mennyiségtant tanította ugyanott, 1766. Győrött, 1767. Kassán, 1768–73. Kolozsvárt; 1805-ben Jászberényben élt mint nyolczvanas agg lelkész.
Kézirati munkái a kalocsai főegyház könyvtárában: Sinceri Romano-Catholici Declaratio Raepraesentationis Evangelicorum I. Comitatus Gömöriensis in negotio Religionis sub nomine Catholicorum Suae Maj. SS. Leopoldo II. submissae ex congregatione in oppido Pelsőcz celebrata d. 10. Jan. A 1791 ... Typis liberis 1792. conscripsit. 4r. 188 lap: Manus mortuae in Hungaria vivae, Auctore Patriaphilo 1793. 4r. 243 lap; Salutares Regno Ungariae quatuor Quaestiones quas proposuit Patriaphilus 1794. 4r. 215 lap; Enthusiasmus Poetico- historico- philosophico- theologico- moralis, quem fallendi temporis gratia conscripsit Patriaphilus A. 1800. Jász-Berini R. V. K. Carmine, 4r. 110 lap; Catalogus Defunctorum nostrorum in Christo, a tempore abolitionis, quos ego ... connotavi ita, prout successive a meis Correpondentibus mihi nomina perscripta sunt. 8r.; a m. n. múzeumi kézirattárban: Elegia ad cives Hungariae Occasione allatae Vienna Budam sacrae Regni Coronae die 21. Febr. 1790. 4rét 18 lap; Societatis Jesu abolitionis tristis memoria. Jász-Berini, 1805. 4rét 168 lap.
Catalogus Societatis Jesu 1746–1733.
M. Könyv-Szemle 1883. 305–308. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT