Kabothy István,

Teljes szövegű keresés

Kabothy István,
megyei jegyző irodiákja, Dobay János sárosmegyei jegyző- és követtel jelen volt a felsőmagyarországi XIII. vármegyének Eperjesen 1669. ápr. 30-tól máj. 22-ig, továbbá a Beszterczebányán 1670. márcz. 19-től 28-ig tartott gyűlésein.
Ezen időből kézirati jegyzőkönyvet hagyott hátra, mely az említett gyűlések jegyzőkönyvein kívül négy éneket tartalmaz. I. Magyarországnak veszedelméről Philussal való beszélgetése annak az kinek, II. Magyarország végső veszedelmének okait kirajzoló Philusnak megfelel Theophilus, III. Dignus digna decent (pasquill gr. Csáky Ferencz karsai kapitány ellen), IV. Magyarország utolsó romlásához közelgő állapotját kesergő ének (mely Thaly Kálmán szerint Szeőke Ambrus székely poeta által 1662-ben szerzett Kemény-indulóval majdnem egészen egyez, ezt közli Adalékjában). A K.-féle eredeti jegyzőkönyv, vétel útján a m. tudom. akadémia tört. bizottságának tulajdona.
Thaly Kálmán, Adalékok. Pest, 1872. I. 3., 5. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT