Füredi Lajos,

Teljes szövegű keresés

Füredi Lajos,
ev. ref. gymnasiumi tanár, szül. 1851-ben Mező-Váriban Beregmegyében; a gymnasium öt osztályát Szatmárt, a hatodikat a máramaros-szigeti lyceumban végezte; 1869-ben a lelkészi pályára lépett és a debreczeni főiskolában a theologiát hallgatta; azután mint debreczeni segédlelkészt alkalmazták és lelkészi vizsgát tett. 1877-ben mezőturi időszaki lelkész volt, 1879-ben rövid időre a dévaványai egyházba ment; ez év szept. 28. ideiglenes, 1880. jun. 13. rendes tanár lett a mező-túri ev. ref. gymnasiumban, hol a magyar és német nyelvet és irodalmat tanította. Meghalt 1892. okt. 3. Mező-Túron.
Programmértekezései a mezőtúri ev. ref. gymnasium Értesítőjében (1881. Madách. Az ember tragédiája, 1889. A mezőtúri ev. ref. egyház és központi iskolájának ismertetése.)
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1892. 44. sz.
Mezőtúri ev. ref. gymnasium Értesítője 1893. (Faragó Bálint.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT