Forray Iván (soborsini gróf),

Teljes szövegű keresés

Forray Iván (soborsini gróf),
cs. kir. kamarás, előbbinek és gr. Brunswik Juliának fia, szül. 1817. ápr. 17. Soborsinban; magánnevelésben részesült és a bölcseletből 1834-ben, a jogiakból 1835-ben a pesti egyetemen vizsgálatot tett. 1839-ben mint Szerémmegye követe Cseh Eduárddal együtt a Zágrábban tartott Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok közgyűlésén megjelent; ugyanazon évben mint nagykoru meghivatott a főrendi táblához Pozsonyba. 1840. májusban vége szakadt az országgyűlésnek és még azon évben beutazta Európa nyugati tartományait. 1842. januárban megkezdte keleti utazását, Alexandriából lehajózott a Niluson, kirándult Kairóba, a libiai sivatagba s a suezi szoroson át Sziriába ment, mindenütt jegyzett és rajzolt. Visszatérvén hazájába, ismét a nyugatot látogatta meg, különösen a Rajna vidékét és Párist. 1842-ben édes anyja átadta neki az apai jószágok egy részét és ekkor aranykulcsos lett. 1847-ben a család minden tagja grófi rangra emeltetett. 1852-ben ismét nyugatra utazott és meglátogatta a londoni iparműtárlatot. Alig tért onnét vissza, megbetegedett Bécsben, hol 1852. jún. 27. meghalt és vele a Forray-család kihalt.
Munkája: Utazási Album Soborsini gróf Forray Iván eredeti rajzai és jegyzetei szerint. Olaszország. Malta, Egyptom. Kiadta gróf Forray Endréné Brunswik Julia grófnő. Pest, 1859. (Szerző és gróf Nádasdy Tamás arczképével. Császár Ferencz irta hozzá gr. F. Iván életrajzát. Szines kőnyomatu 40 képpel és initiálékkal. E munka irodalmunk egyik legnagyobb alaku és legdiszesebb műve. Előfizetési ára 88 frt, bolti ára 100 frt. diszes bőrkötésben 120 frt volt.)
Arczképe: kőnyomat, rajzolta Kriehuber 1856-ban, nyomtatta Reiffenstein és Rösch Bécsben, a gr. F. Iván névaláirásával.
Hölgyfutár 1859. 7. sz.
Két Garasos Ujság 1859. 15. sz.
Kiszlingstein Könyvészete.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT