Faith Mátyás,

Teljes szövegű keresés

Faith Mátyás,
főgymnasiumi tanár, szül. 1857. febr. 23. Ragyóczon (Orazovja) Szepesmegyében; a gymnasiumot Lőcsén, a bölcseletet a budapesti egyetemen végezte; 1880-ban tanári vizsgálatot tett; 1880–86-ig a budapesti II. ker. főgymnasiumban helyettes tanár volt; 1886-ban a beszterczebányai k. főgymnasiumhoz neveztetett ki rendes tanárnak, hol jelenleg is működik és a német nyelvet és természetrajzot tanítja.
Programmértekezései: A nyelvtanítás reformja, Don Carlos, széptani értekezés (Budapest II. ker főgymnasium Értesítője 1886.) Stuart Mária, irodalmi tanulmány (Beszterczebányai k. főgymn. Értesítője 1887. Ism. Egyet. Philologiai Közlöny), A szórend fontossága a német nyelvben (Beszterczebányai k. főgymn. Értesítője, 1891. Ism. u. az).
Budapesti kath. főgymnasium Értesítője 1883. 12. l.
Wutz Névkönyve 17. l. és Ralovich Lajos tanár szives közlése.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT