Fábry István,

Teljes szövegű keresés

Fábry István,
egri-egyházmegyei plébános, született 1856. febr. 26. Sztárán Zemplénmegyében, hol atyja a Sztáray grófok uradalmi tiszttartója volt; iskoláit Ungvárt, Eperjesen és Egerben végezte. 1873-ban lett papnövendék. 1879-ben, fölszenteltetése után káplán volt Geszteréden, Halászon, Apátfalván és Kápolnán. Jelenleg Szabolcsmegye Kékcse községének lelkésze.
Mint hittanhallgató három izben nyert munkálataival pályadíjat: Az egyházi hatalom függetlensége az államtól, Birnak-e joggal az iskolák felett az egyház és állam és milyen az arány e jogaik között? A pápa csalatkozhatlanságáról cz. dolgozataival. Eleinte levelezője, később rendes munkatársa volt a Magyar Államnak, melyben tőle -br- és Θ jegyek alatt, kritikai, gazdasági s vegyes tartalmú czikkek jelentek meg. Ezeken kivül két évfolyamot kitevő egyházi beszédeiből megjelentek a Jó Pásztorban (1884–85. Nepomuki sz. János napjára, Az év utolsó napjára, 1885–86. Sz.-Anna napjára, 1886–87. Nep. sz. János napjára mutatványok.)
Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892. 78. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT