Fabriczy János,

Teljes szövegű keresés

Fabriczy János,
megyei főmérnök, F. András ág. ev. lelkész főesperes és Abhortis Augustin Klára fia, szül. 1800. máj. 13. Poprádon; tanult szülővárosában, Kézsmárkon és Lőcsén; egyetemi tanulmányait 1819-ben Pesten és 1820–21-ben Bécsben végezte. Miután Raisz szepesmegyei főmérnök mellett egy évig működött, 1823-ban az árvai uradalom mérnökévé neveztetett ki. 1830-tól 1849-ig Szepesmegye főmérnöke volt. A szabadságharczban a haza ügyének kiváló szolgálatokat tett; ezért több hónapig fogságot szenvedett. Azután nagyobb uradalmak tagosításával foglalkozott; szabad idejét a tudománynak, természetnek és a politikának szentelte. 1860-ban Szepesmegye főmérnökévé ismét megválasztatott, mely állásáról 1861-ben a Schmerling-féle provisorium bekövetkeztével, leköszönt és előbbeni visszavonultságába tért. Meghalt 1865. máj. 13. Lőcsén. Szepesmegyének haladásán fáradozva, annak művelődésére s közügyeire befolyást gyakorolt; előszeretettel foglalkozott a magas Tátrával, melynek egyes csúcsait és völgyeit ismételten bejárta s átkutatta.
Czikkei: A középkárpátok és vidékök megmért magasságai (Uj M. Museum 1856. I.), Alphabetisches Verzeichniss der gemessenen Meereshöhen in den Central-Karpathen und deren Umgebung (Mitthellungen des ungarischen Forstvereins III. 1857. Pressburg); egyes czikkei megjelentek még a bécsi Wandererben (1850–56.), az Erdészeti Lapokban (1856-tól) és a lőcsei Zipser Anzeigerben.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT