Fabricius (Tolnai) Tamás,

Teljes szövegű keresés

Fabricius (Tolnai) Tamás,
ev. ref. lelkész, külföldi egyetemen tanult és 1581 táján haza jövén, eperjesi tanító lett; innét 1586-ban a vittenbergai magyar tanulóknak egy aranyat küld. 1593-ban Kézsmárkon a Tököliek udvari papja, 1597-ben pedig sárospataki lelkész lett, mely hivatalát rövid ideig viselte, mert 1599-ben elhalt.
Munkái:
1. Disceptatio de quastione: an imagines in templis vel etiam privatim ad usum sacrum sint tolerandea?... 1594.
2. Modesta et Christiana Disceptatio... (Debrczen.) 1593.
3. Exarmatio Scuti Laniani (Debreczen), 1597.
Bod, M. Athenas 298. l.
Lampe, Historia Eccles. 597. l.
Fabó, Monumenta I. 11. II. 131.
Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás 86. l.
Figyelő XVII. 388.
Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 65. 74. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT