Fabricius József Keresztély,

Teljes szövegű keresés

Fabricius József Keresztély,
ág. ev. lelkész, F. János lelkész fia, szül. 1766. jan. 22. Segesvárt; atyja 1769-ben és öregatyja F. András apoldai lelkész 1774-ben elhalálozván, Róth Pál, atyjának egyetemi barátja s a fiúnak keresztapja, akkor brassói tanár, az árva fiúról atyailag gondoskodott, iskolába járatta Brassóban és 1786-ban a jenai egyetemre küldötte. Hazájába visszaérkezvén, előbb mint segéd, 1789. mint tanító (collega) és 1791-ben mint lector működött az ottani gymnasiumban. 1797-ben a prázsmári (Tartlau) beteg lelkész mellé rendeltetett segédnek; ennek halálával 1798-ban pedig városi lelkész lett. 1810-ben gymnasiumi rektornak hivatott meg; végre 1825. nov. 27. rendes lelkészszé választották Prázsmáron, hol 1851. júl. 30. meghalt.
Czikke: Nekrolog des Herrn Draudt, Pfarrers in Zeiden und Prodechanten des Burzenländer Kapitels. (Siebenbürg. Quartalschrift VII. 1801.)
Munkái:
1. Die Wohlfahrt und Blüthe der sächsischen Nation in Siebenbürgen wird vorzüglich dadurch bewahrt und befördert, wenn in derselben für gute Schulen gesorgt wird. Eine Schul-Rede zur Eröffnung der feierlichen Herbst-Schul-Prüfung des Jahres 1815. Hermannstadt, 1816.
2. Ode auf die höchst ersehnte glückliche Ankunft JJ. Majestäten des Kaisers und Kaiserin von Oesterreich Franz I. und Karolina Augusta zu Kronstadt in Siebenbürgen den 13. September 1817. Kronstadt, 1817.
3. Lieder auf die höchst erwünschte Ankunft JJ. Majestäten des Kaisers und der Kaiserin von Oesterreich Franz und Karolina Augusta zu Kronstadt in Siebenbürgen den 13. Sept. 1817 für die Schul-Jugend. Kronstadt. (A 2. és 3. sz. munka a bécsi Sammler cz. hirlapban is megjelent 1818-ban.)
4. Entwurf einer neuen Einrichtung der Kronstädter evang. Knabenschulen. (1812. máj. 5. a brassói consistoriumnak beterjesztetett és általa máj. 10. elfogadtatván, a következő iskolai évben életbe léptették. V. ö. Dück, Geschichte des Kronstädter Gymnasiums. Kronstadt, 1845. 106–108. l.)
Kéziratban: Reformatio Scholarum Barcensium simul cum Reformatione Ecclesiarum feliciter peracta. Festo Reformationis Seculari tertio in Auditorio Gymnasii Coronensis d. 22. Dec. A. 1817 publice praelecta. Addito Indice Scriptorum a divis Reformatoribus Coronensibus Typis vulgatorum.
Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 288. l.
Petrik Bibliogr. I. 737. l. (Hibásan van a név. Kertbeny, Ungarns Deutsche Drucke, 146. l. után. F. János Keresztélynek irva.)
Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 76. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT