Fába Simon,

Teljes szövegű keresés

Fába Simon,
bölcseleti doktor, esztergom-főegyházmegyei prépost-kanonok, szül. 1731-ben Szlopnón Trencsénmegyében; 1751-ben mint a sz. Istvánról nevezett papnevelőintézet növendéke bölcseletdoktori oklevelet nyert; 1754. júl. 22. Révay Antal püspök szertartója lett; azután szentszéki jegyző. A nagyszombati egyetemen az egyházjog tanára volt és 1774. nov. 25. a jogi karban dékánná választatott. Érseki irodaigazgatóból 1783-ban kanonok lett; később Sz. István első vértanúról nevezett prépost, honti s liptói főesperes volt. Meghalt 1801. márcz. 21. Nagyszombatban.
Munkái:
1. Augustae Theresiae regi apostolico, principi piae, felici, justae, insignis ordinis equitum Sancti Stephani regis et apostoli, Hungarorum instauratori... monimentum a Pannonio poeta dicatum... Posonii, 1760.
2. Carmen panegyricum festis honoribus Francisci e com. Barkóczy a.-episcopis Strigon... dum sacra inaugurationis suae solemnia in 1. r. civitate Tyrnaviensi celebrasset. Posonii, 1761.
3. Carmen panegyricum, festis honoribus illustr. ac. rev. dni Ignatii Koller de Nagy-Mánya, episcopatus Weszprimiensis coadjutoris... debitae venerationis et observantiae ergo, a quodam cliente e clero seculari dicatum. Hely n. (1762.)
4. Elegia honoribus Josephi e com. Batthányi a.-episc. Strigoniensis in sublimi colosso cum festis ignibus dicata, quum supremi moderatoris provinciae Strigoniensis munus adiret 1776. Pesthini, 1776.
5. Orationes dictae... cardinali... et principi... Josepho e comitibus de Batthyán... dum ei amplissima sacrae purpurae insignia, primumque ab acceptis illis in ditionem suam Strigoniensem ingressum magistratus, et sacerdotium provinciale festis honoribus gratulabatur nonis Julii anno 1778. Budae.
6. Carmina, edita per Mich. Tertina Eperjesiensem. Cassoviae, 1799.
7. Simonis Faba... Carmina, e posthumis MSS. pietate nepotum ejus. Matthiae ac Stephani, edita. Posonii, 1804. (a szerző arczképével.)
Zelliger még egy munkáját: Latin szent beszéd Jaklin István 50 éves kanonoki jubilaeuma alkalmával 1785. ápr. 24. cz. említi, de a nyomt. hely, év és könyvészeti leirása nélkül.
Kézirati munkája: Dissertatio de jure catholicae religionis in Hung. jussu AEppi Tyrnaviae, 1781. (Az esztergomi főegyházi könyvtárban.)
Almanach von Ungarn 1778. 78. l.
Horányi Memoria I. 653.
Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 105.
Pauler Tivadar, Budapesti Egyetem Története 63. 85.
M. Könyvszemle 1882. 330.
Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 38. l. és Egyházi Irók Csarnoka. Nagyszombat, 1893. 115. l.
Petrik Bibliogr.
Necrol. Strigon. 74.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT