Turóczi-Trostler József

Teljes szövegű keresés

Turóczi-Trostler József (Moskóc, 1888. okt. 1.Bp., 1962. ápr. 6.): irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1945. r. 1947). Kossuth-díjas (1958). A bp.-i egy.-en szerzett tanári oklevelet. 1913-tól temesvári főreálisk. tanár, 1918-ban a vallás és közoktatásügyi min. előadója, a Tanácsköztársaság alatt a bp.-i egy.-en a világirodalmi tanszék tanára. A Tanácsköztársaság bukása után (1919. aug.) megfosztották katedrájától. 1922-től gimn. tanár és a Pester Lloyd munkatársa. Az SZDP munkásakadémiájának ismert irodalmi előadója. Nevelőmunkája mellett tudományos munkásságot folytatott. Cikkei és tanulmányai jelentek meg irodalmi folyóiratokban. 1945-től a bp.-i egy.-en az összehasonlító irodalomtörténet ny. r., majd a német nyelv és irodalomtörténet tanszékvezető tanára. 1945 után a szociáldemokrata párt ogy.-i képviselője. Szerk. az Acta Litteraria c. idegen nyelvű folyóiratot. A világirodalomból főként a német irodalom foglalkoztatta (Goethe, Heine, Lenau, Th. Mann). Kutatásainak további területei: a m. -német művelődési kapcsolatok, barokk, klasszicizmus, romantika. 1934-ben Baumgarten-díjat kapott. Sokat tett Petőfi költői világhírének emeléséért; az első modern német nyelvű Petőfi-antológia szerk.-je. Műfordítással is foglalkozott (Chamisso, Goethe, Thomas Mann, Hauptmann stb.). – F. m. E. T. A. Hoffmann meséi (Bp., 1911); Goethe Wilhelm Meisterének őslakja (Bp., 1912); Vajda Péter és a német romanticizmus (Bp., 1913); Magyar eleinek a XVII. század német irodalmában (Bp., 1914 és 1916); A Bánk bán német tárgytörténetéhez (Bp., 1917); A magyar nyelv felfedezése (Bp., 1933); A magyar irodalom európaizálódása (Bp., 1946); Realizmus és irodalomtörténet (Bp., 1946); Petőfi a világirodalomban (Bp., 1955); Magyar irodalom-világirodalom (I – II. Műveinek bibliográfiájával, Bp. 1961). – Irod. Ortutay Gyula: T.-T. J. (Filol. Közl: 1958); ,Bóka László: Arcképvázlatok és tanulmányok (Bp., 1962); Bán Imre: T.-T. J. (Irod. tört. Közl. 1962); Oltványi Ambrus: T.-T. J. (Filol. Közl. 1962); Varga József: T.-T. J. (Kortárs, 1962.. 6. sz.); Tolnai Gábor: T.-T. J. (Magy. Tud. 1962. 6 – 7. sz.): Sőtér István: T: T. J. emlékezete (Élet és Irod. 1962. 15.); Benedek Marcell: Naplómat olvasom (Bp., 1965).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT