Turi Béla, Tillmann

Teljes szövegű keresés

Turi Béla, Tillmann (Esztergom, 1875. júl. 11.Fiume, 1936. ápr. 7.): prelátuskanonok, szerkesztő, publicista, közjogi szakíró. 1898-ban szentelték pappá. Előbb nagyszombati gimn. tanár, 1902-től kezdve a klerikális Alkotmány c. napilap munkatársa, 1906-tól 1919-ig felelős szerk.-je. 1920-tól az Alkotmány utódjaként megindult Nemzeti Újság felelős szerk.-je, ill. főszerk.-je 1920-ban egyik létrehozója volt a Központi Sajtóvállalatnak, a kat. egyház sajtókonszernjének. 1934-től a Katholikus Szemlét is szerk. 1920-ban a keresztény nemzeti egyesülés pártjának programjával ngy.-i képviselővé választották, 1926-tól keresztény gazdasági és szociális párti programmal ogy.-i képviselő. 1921-tól a Szent István Társulat alelnöke, 1924-től esztergomi prelátus-kanonok. Vezető szerepet játszott a modern eszközöket felhasználó de az ellenforradalmi irányzatot szolgáló kat. sajtó megteremtésében. A keresztény kurzus egyik vezéralakja. – F. m. Az 1848: XX. t.-c. (Esztergom, 1903); A főkegyúri jog és az autonómia, különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapítványokra (Bp., 1907); Mai közjogi berendezkedésünk természete (Bp., 1928). – Irod. T. B. (Korunk Szava, 1935); Gulyás Pál: T. B. (Irod. tört. 1936.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT