Tunzson János

Teljes szövegű keresés

Tunzson János (Szászcsanád, 1870. máj. 10.Bp., 1943. dec. 18.): erdőmérnök, botanikus, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1909). 1887 – 90-ben a selmecbányai erdészeti főisk.-n végzett, 1890 – 93-ban kincstári erdészetben dolgozott. 1894-től a főisk.-n tanársegéd, majd adjunktus. Közben 1896 – 97-ben Münchenben tanult tovább, 1899-ben a kolozsvári egy.-en bölcsészdoktorátust szerzett. 1901-ben európai tanulmányúton járt, azután a selmecbányai főisk.-n a növénytan előadója lett. 1903-ban Berlinben és Koppenhágában végzett botanikai tanulmányokat és a bp.-i műegy.-en magántanár, 1904-ben adjunktus. 1905-től a bp.-i tudományecgy.-en a növényszövettan magántanára. 1912-től a növényrendszertan előadója. 1914-től rk., 1918-tól ny. r. tanár és az akkor létesített növényrendszertani, növényföldrajziintézet vezetője, amelynek megszerezte a Borbás-herbáriumot. Több tanulmányés gyűjtőutat tett a Balkánon és Oroszo.-ban (a D-oroszo.-i sztyeppéktől az Aral-tóig). 1940-ben vonult nyugalomba. A fás növények szövettanával, mikológiával és patológiával, később teljesen a növényrendszertani, növényföldrajzi és ősnövénytani kérdések vizsgálatával foglalkozott. Mo. növényzetének származására vonatkozó nézetét azonban már kortársai megcáfolták. Elsőnek írta le a bátorligeti ősláp növényzetét. Jelentősek Mo. kihalt növényeire vonatkozó munkái. 1932-ben megindította az Index Horti Botanici Universitatis Budapestiensis c. folyóiratot. A Magyar Alföld növényei (exsiccata) sorozatból 22 kötetet jelentetett meg. Az egy.-en a reakciós kultúrpolitika előharcosa volt. – F. m. A bükkfa korhadása és konzerválása (Bp., 1904; németül 1906); Adatok Magyarország fosszilis flórájához (Növénytani Közl, 1907; Földtani Közl. 1909; Földtani Int. Évk., 1914); Magyarország fejlődéstörténeti növényföldrajzának főbb vonásai (Mathem. Term, tud. Ért. 1911); A balatoni fosszilis fák monográfiája (Bp., 1911); A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása (Mathem. Term. tud. Ért. 1915); Rendszeres növénytan (I., Bp., 1912. II., Bp., 1925); Adatok a Magyar Alföld őskori növényzetének ismeretéhez (Mathem. Term. tud. Ért. Bp., 1929). – Irod. Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936); Dr. T. J. (Index Horti Botanici, 1940); Kárpáti Zoltán: T. J. (Kísérletügyi Közl. 194; ); T. J. (Erdészeti L. 1944); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT