Teleki László, gróf

Teljes szövegű keresés

Teleki László, gróf (Szirák, 1764. szept. 2.Pest, 1821. márc. 21.): író, költő, József főispán (1738 – 96) fia. Tanulmányait Bécsben és a göttingeni egy.-en végezte. Ny-európai tanulmányútjáról 1787-ben tért haza, 1789-től tisztviselő az erdélyi kormányszéknél, 1792-től az erdélyi kir. tábla, 1819-től a hétszemélyes tábla bírája. 1803-tól a Danamelléki Ref. Egyházkerület főgondnoka. Elnöke volt a Tudós Társaság előkészítő bizottságának; könyvhagyatéka felesége és József fia (1790 – 1855) ajándékaként az MTA könyvtárának alapja lett. Szépirodalommal is foglalkozott. Szorgalmazta a m. nyelv művelését. – F. m. A magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdeklései (Pest, 1806); Tanácsadás a gyermeknevelés ügyében (kiadta Imre Sándor, Prot. Szle, 1925). – Irod. Thaisz András: T. L. (Tud. Gyűjt. 1823); Voinovich Géza: Id. gr. T. L. irodalmi munkássága (Irod. tört. Közl. 1899); Csűry Bálint: T. L. (Magy. Nyelvőr, 1909); Lukácsy Sándor: id. T. L. nevelésügyi reformgondolatai (Köznevelés, 1963. 11. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT