Teleki József, gróf

Teljes szövegű keresés

Teleki József, gróf (Huszt, 1738. dec. 21Szirák, 1796. szept. 1.): főispán, koronaőr. Bod Péter nevelte, majd Bázelben és Leydenben végezte egy.-i tanulmányait, melyek során Rousseau-t is felkereste. Az erdélyi kir. tábla bírája (1781), majd Ugocsa vm. főispánja (1782-től). 11. József uralkodása idején a pécsi iskolai kerület ig.-ja, 1795-től koronaőr. Az 1790-es ogy.-en még a Habsburg-ellenes ellenzékhez szított, de a francia forradalom hatására mindjobban közeledett az udvarhoz. Konzervatív prot. szellemben támadta a Voltaire által képviselt felvilágosodás eszméit, üdvözölte. a II. József-féle vallási türelem politikáját, egyúttal mint a protestánsok egyik fő embere védelmezte a vallást és az egyházat. Elnöke volt az 1791-i budai ref. zsinatnak. Megvette és kiegészítette Cornides Dániel könyvtárát és értékes állattárát, matematikai és fizikai szertárat gyűjtött, alkalmi költeményeket írt. Külföldi útjáról szóló részletes kéziratos naplója értékes művelődéstörténeti forrás. – F. m. Essoi sur la foiblesse des esprits-forts (Leyden, 1760, Amsterdam, 1762); Atyafiúi barátságnak oszlopa (költemény, Kolozsvár, 1779); Sermo quem . . , in frequentissimo omnium regni Hungnriae statuum et ordinum conventu die 13. Martii 1791 Posunii habuit (H. n.); La cour de Louis XV. Journal de voyage du comte J. Teleki (Kiadta Tolnai Gábor, Bp., 1943). – Irod. Teleki László: Lebensbeschreibung des Reichsgrafen Joseph T. von Szék (Hermannstadt, – 1800); Rácz Lajos: Gr. T. J. levelezése Rousseau-ról és Rousseauval (Akad. Ért. 1913); Krusché Emil: Gr. T. J. élete és művei (Bp., 1928); Fuhrmann Kamilla: Gr. T. J. és a magyar-francia kapcsolatok (Bp., 1929).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT