Telegdy-Kováts László

Teljes szövegű keresés

Telegdy-Kováts László (Galgócz, 1902. dec. 5.Bp., 1987. máj. 11.): vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora, egy.-i tanár. Elemi és középisk.-it Nyitrán végezte, de érettségit már Balassagyarmaton tett 1920-ban. Ezután beiratkozott a bp.-i József Műegy.-re. Itt szerzett 1925-ben vegyészmérnöki oklevelet. 1925. jan. 1-től 1927-ig a műegy. mezőgazdasági kémiai technológiai tanszékén kisegítő tanársegédként, majd asszisztensként dolgozott. 1927-ben műszaki doktori oklevelet szerzett, és az Országos Kémiai Intézethez került segédvegyészként. Csakhamar az intézet ig.-ja lett. 1928-ban áll. belföldi, 1930-ban áll. külföldi ösztöndíjban részesítették; ez utóbbi révén Angliában szélesíthette ismereteit, szakmai tudását. 1942-ig állt az Orsz. Kémiai Intézet szolgálatában, 1942-ben a Magy. Cukoripar Rt. műszaki ig.-jának hívták meg. Itt dolgozott 1948-ig. Ekkor a Cukoripari Központban kísérletügyi csoportvezető, 1949-50-ben pedig a Könnyűipari Minisztérium Cukoripari Főosztályának vezetője lett. 1950. nov. 1-jén hívták meg a Bp.-i Műszaki Egy.-re intézeti tanárként, 1951. szept. 17-től 1972. dec. 31-én történt nyugállományba vonulásáig az élelmiszerkémiai tanszéknek volt egy.-i tanára. 1952-ben a Vegyészmérnöki Kar dékánhelyettese, 1952-től 1955-ig, majd 1957-ben dékánja. Figyelemre méltó, korszerű élelmiszeranalitikai eljárások gyakorlatát dolgozta ki, szervezte meg, valamint a táplálkozástan modern, dinamikus szemléletű oktatását alakította ki. A Magy. Élelmezéstudományi Egyesület t. elnöke, Oktatási Bizottságának elnöke volt, ugyancsak elnöki tisztet látott el többek között az Association Scientifique Internationale de Café (ASIC) Analitikai Bizottságában. Tagja volt a Nemzetközi Zsírkémiai Egyesületnek (ISF), a Nemzetközi Talajtani Egyesületnek, a Nemzetközi Gabonakémiai Szövetség (ICC) Végrehajtó Bizottságának. Szerk. a Kísérletügyi Közleményeket, a Mezőgazdasági Kutatások, a Cukoripar és az Élelmiszeranalitikai Közleményeket mint a szerk. bizottságok tagja. Számos kitüntetés birtokosa volt: Communité Internationale tudományos Agria aranyérem (1961), MÉTE Kossutány Tamás Emlékérem (1964), TIT Bugát Pál Emlékérem (1964). – F. m. Élelmiszerkémia és élelmezési iparok (Bp., 1952); Élelmezési iparok. 2. Technológia (szerk., Holló Jánossal, Bp., 1952); Cukoripari mikrobiológia (Bp., 1954); Élelmezési iparok. 1. Kémia, nyersanyagismeret (szerk., Holló Jánossal, Bp., 1957); Élelmiszerek tartósítása. 1-2 (Bp., 1963); Válogatott fejezetek az élelmiszerkémiából. Vitaminok és egyéb hatóanyagok (Bp., 1966). – Irod. Lásztity R(adomir): Professor L. T-K. 80 years old (Periodica Polytechnica, Chem. Eng, 1982. No. 3- 4.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT