Tanárky Gedeon

Teljes szövegű keresés

Tanárky Gedeon (Nagykőrös, 1815. okt. 26.Bp., 1887. nov. 23.): kultúrpolitikus, az MTA l. tagja (1867). ~ János orvos fia. Bölcsészeti és jogi tanulmányokat végzett, Lónyay János udvari kancelláriai referendárius titkára. 1840-ben a pozsonyi ogy.-en távol levő mágnások képviselőjeként vett részt. 1842-től Nagykőrös főjegyzője, 1848 – 49-ben Nagykőrös képviselője az első népképviseleti ogy.-en. A kormányt Debrecenbe is követte. 1850-ben a szabadságharc alatt folytatott politikai szereplése miatt haditörvényszék elé állították, de 1851-ben kegyelmet kapott. A közélettől visszavonult és csak a protestáns egyházi élet terén működött, valamint történelmi és pénzügyi tanulmányokkal foglalkozott. Szerepe volt a nagykőrösi ref. főisk. újjáteremtésében, Arany János, Szász Károly, Szilágyi Sándor baráti köréhez tartozott. Az 1861-i ogy.-en a határozati párthoz tartozott, azonban a törvénykezés ideiglenes rendezése ügyében a Deák-párttal szavazott. A kiegyezés korszakában Eötvös József és Trefort Ágoston mellett vallás- és közoktatásügyi államtitkár. Állásáról röviddel halála előtt mondott le. – F. m. Társalkodó (a Jelenkor melléklete, 1841); Magyarország helyzete az európai államrendszerben (Pest, 1867); Ausztria pénzügyi történetéből I. Ferdinánd idejében (Akad. székfoglaló, Pest 1867). – Irod. T. G. (Századok, 1887); Tóth Lőrinc: Emlékbeszéd T. G. felett (MTA Emlékbeszédek, V., Bp., 1888).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT