Tamás

Teljes szövegű keresés

Tamás (Spalato, 1200Spalato, 1268. máj. 8.): spalatói főesperes, krónikás. Bolognában egy.-i tanulmányokat folytatott. Egyházi pályára lépett, s szülővárosába viszszatérve előbb kanonok, majd 1230-ban főesperes lett. 1239-ben a káptalan érsekké választotta, de az érseki székről kénytelen volt lemondani. Krónikájában a mo.-i eseményekről, főképpen a tatárjárásról is írt, s minthogy értesüléseit a kétszeri mo.-i követsége alatt, főleg m. főpapoktól nyerte, műve fontos történeti forrásunk. – M. História Saloaitanorum… (I. kiadása Lucius: De regno Dalmatiac et Croatiae libri sex, Amsterdam, 1666, továbbá: Monum. Hist. Slavorum meridionalium XXVI. ed. F. Rački, Zagrab, 1894; Gombos F. Albin: Catalogus fontium – csak a m. vonatkozású részek. Magyarra fordította Szabó Károly, Rogerius függelékeként: Magyarország történetének forrásai, I – II., Pest, 1861).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT