Takáts Sándor

Teljes szövegű keresés

Takáts Sándor (Komárom, 1860. dec. 7.Bp., 1932. dec. 2h.): történész, piarista tanár, az MTA tagja. (l. 1906, r. 1925). A bp.-i egy.-en történelem – latin szakon tanári oklevelet szerzett; 1881-ben a piarista rendbe lépett. 1886-ban szentelték áldozópappá. Előbb a rend nyitrai, majd 1889- től bp.-i gimn. ában tanított. 1898 – 1903 között a m. kormány megbízásából a bécsi udvari kamarai levéltárban dolgozott a m. vonatkozású iratanyag kiválasztásán. 1903-tól haláláig a képviselőház levéltárosa. 1917- től a Kisfaludy Társ. tagja. Elsősorban a 16 – 17. sz., idősebb korában a reformkor történetével foglalkozott. Nagy levéltári forrásanyagot tárt fel. Élvezetes stílusban megírt tanulmányai a szakkörökön túl is közkedveltek voltak. Művelődéstörténeti adatai maradandó értékűek, múltszemlélete azonban sok tekintetben már saját koráénak is alatta maradt. – F. m. A magyar gyalogság megalakulása (Bp., 1908); Régi magyar asszonyok (Bp., 1914); A budai basák magyar nyelvű levelezése (Eckhart Ferenccel és Szekfű Gyulával, Bp., 1915); Rajzok a török világból (I – III., Bp., 1915 – 17); A régi Magyarország jókedve (Bp., 1921); Régi idők, régi emberek (Bp., 1922); Régi magyar kapitányok és generálisok (Bp., 1922); Magyar nagyasszonyok (I – II., Bp., 1926); A magyar múlt tarlójáról (Bp., 1926); Szegény magyarok (Bp., 1927); A török hódoltság korából (I – II., Bp., 1928); Emlékezzünk eleinkről (I – II., Bp., 1929); Hangok a múltból (Bp., 1930); Kémvilág Magyarországon (I – II., Bp., 1932); Bajvívó magyarok (szerk. Réz Pál, Bp., 1956); Művelődéstörténeti tanulmányok (szerk. Benda Kálmán, Bp., 1961). – Irod. Friedreich Endre: T. S. (Bpesti Kegyesrendi gimn. ért. 1931 – 32); Nagy Miklós: T. S. élete és munkássága (Bp., 1937); Nagy Miklós: T. S. r. tag emlékezete (MTA Emlékbeszédek, XXII., Bp., 1937); Papp László T. S. (Magy. piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT