Takács József, Prámer

Teljes szövegű keresés

Takács József, Prámer (Kassa, 1910. jan. 17.Sopron, 1984. máj. 28.): jogász, könyvtáros, az áll. és jogtudományok kandidátusa (1958). 1932-ben fejezte be jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en. Az egy. elvégzése után a Fővárosi Árvaszéknél helyezkedett el, ahol hamarosan elnökségi titkárrá nevezték ki. 1944-45-ben Szolnok polgármestere volt. A II. világháború után a Gazdasági Főtanács főosztályvezetője, 1947-től a Belügymin.-ban min. tanácsosi rangban a vm.-i és községi gazdasági osztály vezetője volt. 1948-ban egy.-i magántanárrá képesítették. 1949-ben az Orsz. Könyvtári Központ tudományos osztályvezetőjévé, 1952-ben az OSZK igazgatási osztálya vezetőjévé nevezték ki. 1957-64 között az Ogy. Könyvtár osztályvezető-h.-e. Kinevezték a tanácsi hivatali szakkönyvtárak orsz. szakfelügyelőjévé. 1964-től nyugdíjba vonulásáig (1972) az MTA Központi Hivatala Ellenőrző Főosztályának osztályvez.-h.-eként tudományszervezéssel foglalkozott. C. egy.-i docensként az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) jogi karán oktatott. Tudományos munkáiban elsősorban gyámügyi igazgatással, továbbá a közszolgálatjogi szabályozásával, a helyi igazgatás, különösen a községek mezőgazdasági, ipari, kulturális vonzásainak kérdéskörével foglalkozott. A gyámügyi igazgatás egyik legjelesebb mo.-i képviselője. Könyvtárosként a jogi dokumentációs és tájékoztatási munkát szervezte meg. Részt vett a könyvtárügyi törvényerejű rendelet, számos könyvtári vonatkozású jogszabály előkészítésében. – F. m. A család védelme a közigazgatási jogban (Bp., 1945); A községvezetés alapkérdései (Bp., 1948); A könyvtári jogalkotás (Bp., 1951); Könyvtárügyi jogszabályok gyűjteménye (Bp., 1951); Tájékozódás az állam- és jogtudományi irodalomban (Bp., 1961); A könyvtári szolgálat jogi szabályozása (szerk., Bp., 1966); A gyámhatósági igazgatás tartalma, szervezete és problematikája (Bp., 1978). – Irod. Trócsányi László: Dr. T. J. (Állam és Igazgatás, 1984. 8. sz.); Bereczky László: Jog és könyvtár. Beszélgetés a 70 esztendős dr. T. J.-fel (Kvtáros, 1984. 8. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT