Száva István

Teljes szövegű keresés

Száva István (Bp., 1907. aug. 2.Bp., 1970. jún. 5.): író, publicista, tanár. Munkáscsaládból származott. Nehéz anyagi körülményei ellenére beiratkozott a bp.-i egy. bölcsészeti karára, de baloldali magatartása miatt 1929-ben kizárták. Magyar–francia–német szakos tanulmányait csak 1947-ben tudta befejezni. 1927-ben tagja lett az MSZDP-nek. 1933-tól a Népszava állandó munkatársa. 1935-ben osztályellenes izgatás vádjával bebörtönözték. 1944-ben részt vett a M. Front által szervezett ellenállási mozgalomban. 1945-től a Népszava felelős szerk.-je; az SZDP orsz. vezetőségének és a politikai bizottságának tagja volt. 1947–48-ban a Kossuth Népe főszerk.-je, 1948–50-ben a M. Újságírók Orsz. Szövetségének (MUOSZ) ügyvezető elnöke. 1950-ben koholt vádak alapján letartóztatták, 1955-ben szabadult. 1956-ban rehabilitálták, s a Hétfői Hírek felelős szerk.-je lett. Írói pályáját 1926-ban Utcasarkok c. regényével kezdte. Regényeinek egy része mai témájú, így az Aranykezű Jánosban (Bp., 1964) a kispolgári gyűjtő-szerző gondolkodásmódot rajzolta, a Transalpin expresszben (Bp., 1966) az emigrációban élők lelkiismereti drámáját. Ifjúsági regényeket írt a tudománytörténet nagyjairól. Több művét lefordították német, szlovák, lengyel, bolgár nyelvre, ő maga oroszból és franciából fordított. – M. Az ozmán birodalomról a török köztársaságig (tanulmány; Bp., 1941); A Közel-Kelet (tanulmány; Bp., 1943); Kolónia (r., Bp., 1945); Margit-udvar (r., Bp., 1948); A szirakuzai óriás. Arkhimedesz élete (Bp., 1959; németül: 1960; bolgárul: 1962; szlovákul: 1964; lengyelül: 1966); Tengereken és évmilliókon át (Ch. R. Darwinról, Bp., 1961); A hiúz a napba néz. Galilei életregénye (Bp., 1962; szlovákul: 1966; németül: 1977); A Menlo-parki varázsló (r., Bp., 1963; németül: 1967); Egyedül a halál ellen (Semmelweis Ignác élete, r., Bp., 1963; németül: 1967); Az ég törvénye (J. Kepler élete, r., Bp., 1965); Apa és fia (Bolyai Farkas és János élete, r., Bp., 1967); Az istennő kegyeltje (Periklész élete, r., Bp., 1969); A nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc élete (r., Bp., 1971). – Irod. Katona Tamás: Tengereken és évmilliókon át (Élet és Irod., 1961. szept. 30.); Erdődy János: Sz. I. teljesítette kötelességét (Élet és Irod., 1970. jún. 13.); Balogh Sándor–Izsák Lajos: Pártok és pártprogramok Mo.-on, 1944–48 (Bp., 1977).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT