Pápai Páriz Ferenc, Pariz-Pápai

Teljes szövegű keresés

Pápai Páriz Ferenc, Pariz-Pápai (Dés, 1649. máj. 10.Nagyenyed, 1716. szept. 10.): orvos, tudós, szótáríró, ~ Imre ref. pap, egyházi író fia. Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen és a nagyenyedi kollégiumban végzett tanulmányok után 1672-től külföldi egy.-eken járt. Lipcsében orvostudományt tanult, Heidelbergben bölcsészeti doktorátust szerzett. Az ottani ak.-n felkínált tanári állást azonban nem fogadta el, hanem orvosi tanulmányainak befejezésére Bázelbe ment, ahol 1674-ben orvosdoktor lett és megkapta a bázeli orvosi kar ülnöke címét. 1675-ben hazatérve orvosi állást nem vállalt, hanem Apafi Mihály fejedelem kívánságára a nagyenyedi kollégium tanára lett s ott működött haláláig. A nagyenyedi kollégiumban bevezette az orvosi alapismeretek tanítását. Diákjai számára külföldi egy.-eken ösztöndíjakat szerzett. Nagy összeget gyűjtött az elpusztult nagyenyedi kollégium újjáépítésére. Pax corporis c. műve a korabeli orvosi ismereteket foglalja össze. Bár néhány részében hatással van a műre korának spekulatív orvostana, a munka nagy része világos, józan empirián alapul. Szemlélete természettudományos. Tárgyköre lexikálisan széles körű. Igen magas az etikai szintje. A mű nagy hatással volt a korabeli orvostanra. Széles körű munkásságának értékes alkotása latin – m. szótára, amelynek latin – m. része ~ eredeti alkotása, a m.-latin rész Szenczi Molnár Albert szótárának felfrissített változata. Élete végén megvakult, feleségének diktálta szótárát. Életrajzi adatokban gazdag, értékes naplóját Koncz József tette közzé (Irod. Tört. Közl. 1892). – F. m." Pax corporis " (Kolozsvár, 1690); Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum (Leutschoviae, 1710). – Irod. Réti Endre: Nagy magyar orvosok (Bp., 1954); Kótay Pál: A „Pax corporis” (Orsz. Orvostört. Kvtár Közl. Bp., 8 – 9. sz.); Kótay Pál: P. P. F. drezdai útja (Communicat. Bibl. Hist. Med. Hung. 1965. 37. sz.); Borsi Darázs József: P. P. F.( Dr. Borsi Heti lap; 1966. 40. Sz.)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT