Palla Ákos

Teljes szövegű keresés

Palla Ákos (Arad, 1903. aug. 9.Bp. 1967. máj. 29.): orvostörténész, könyvtárigazgató. Egy évig joghallgató volt. 1922-ben kivándorolt Kanadába, egy év múlva visszatért Mo.-ra. 1924-ben könyvtárosi tanfolyamot végzett. 1928-tól tisztviselő a Népjóléti Min.-ban. Az Egészségügyi Min. megbízásából kezdett hozzá egy orvostörténeti könyvgyűjtemény összeállításához és rendezéséhez, így rakta le az Orsz. Orvostörténeti Könyvtár alapjait, amelynek 1952-ben első ig.-ja lett. Elkezdte az orvostörténet körébe tartozó múz.-i tárgyak gyűjtését is. Megindította az Orsz. Orvostörténeti Könyvtár Közleményei c. folyóiratot. Része volt a Magy. Orvostörténelmi Társaság megalapításában; megfelelő épületet szerzett a hatalmassá fejlesztett könyvtárnak, a mai Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár néven működő intézménynek. Jelentős orvostörténeti kutatómunkát is végzett. Munkásságáért hazai és nemzetközi tudományos társaságok választották tagjaik sorába. 1960-tól szerk.-je volt a Palaeopathologia c. orvostörténeti könyvsorozatnak. – Irod. Regöly-Mérei Gyula: P. Á. (Orsz. Orvostört. Közl., 1967); Székely Sándor: Orvosi Hetilap (1967); Kapronczay Károly: P. Á. (Orv. Hetil., 1977. 3. sz.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT